Torrenty - princíp

Torrenty ako to funguje

Protokol BitTorrent bol stvoren pre dočasné veľmi populárne súbory - napr. keď vyjde nejaký nový film, album atď. Rýchlosť sťahovania rastie úmerne s počtom sťahujúcich ľudí a v tom je jeho nejvätšia výhoda.

Keď sťahujete niečo cez torrenty, zároveň zdieľate tu čásť, ktorú máte už stiahnutú (z tohoto dôvodu porušujete zákon pokiaľ sťahujete licencované dáta, a to i filmy či mp3, u ktorých je samotné sťahovanie nelegálne). Keď zahájite sťahovanie, váš program kontaktuje "tracker" server, který koordinuje všetkych klientov (programy ostatních uživateľov). Z trackeru se program dozvie, odkiaľ môže sťahovať, a akú čásť súboru majú stiahnutú ostatní uživatelia atď. Váš program tiež informuje tracker o tom, akú čásť dát ste ešte stihli stiahnuť - a tým ich dáva k dispozícii pre ostatných uživateľov.

Torrenty sťahuj

Problémy torrentov

Môže nastať situácia, že je tracker server nefunkčný. V tomto prípade nemôže sťahovanie zahájiť, ale pokiaľ už sťahujete, nemal by býť veľký problém dokončiť download. Ďalej se môže stať, že okrem Vás niekto ďalší nesťahuje. Tým pádom nemáte odkiaľ sťahovať. Toto se stáva keď sú torrenty staré a nepopulárne. Teoreticky tiež môže nastať situácia, že nikto so sťahujúcich uživateľov nemá súbor celý (takémuto uživateľovi se hovorí "seed") a s tých částí čo majú ostatní užívatelia se celý súbor proste nedá dať celý dohromady.

Torrenty

torrenty
TOPlist